57. Môj sen sa splní

Môj sen sa splní
na veľkej slávnosti
posvätného ohňa môjho odovzdania.

Tvoj Úsmev, Tvoja Flauta,
Tvoja Zástava, Svetlo Tvojho Vedomia
bude tancovať v mojom svete,
viem to, viem.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015