43. Manželstvo

Čo je to manželstvo?
Úsmev lásky,
ktorý umožní dvom dušiam
vzlietnuť hore.

Čo je to manželstvo?
Kliatba noci,
preťahovanie lanom,
žiadny únik k Svetlu.

Čo je to manželstvo?
Pravé Božie uspokojenie.
V Tichu a Moci
sa naplní Jeho Vízia.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015