42. Moja úloha

Pýtam sa svojho Pána Najvyššieho, pýtam:
Čo je moja úloha, čo je moja úloha?
„Moje dieťa, snaž sa a plač, aby si zmenilo svoju tvár,
a povedz svetu, že Moje Meno je Milosť.“

Dokážem to?
Môžem to dokázať?
„Prečo nie, prečo nie?
Môj Dych bude sýtiť
tvoj život lásky a čistej oddanosti.
Zvíťazíme všade, keď je odovzdanie isté.“
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015