35. V lese môjho vnútorného svetla

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
Môj život je falošný sen,
moja smrť je falošný sen.
Vezmi ich preč.

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
V lese môjho vnútorného svetla,
v tichých hĺbkach môjho srdca
počujem hudbu Tvojej Flauty, ktorá sa dotýka duše.

Vidím Tvoje božské kravy,
ako sa pasú v lone Ticha večnosti.
Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »