35. V lese môjho vnútorného svetla

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
Môj život je falošný sen,
moja smrť je falošný sen.
Vezmi ich preč.

Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
V lese môjho vnútorného svetla,
v tichých hĺbkach môjho srdca
počujem hudbu Tvojej Flauty, ktorá sa dotýka duše.

Vidím Tvoje božské kravy,
ako sa pasú v lone Ticha večnosti.
Ó, kráľ pastierov,
ó, kráľ pastierov,
len raz sa predo mnou zjav.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015