34. Božia neprítomnosť a Božia prítomnosť

Ó, Pane, Tvoja neprítomnosť má nesmiernu silu.
Bolesti trpkého zlyhania mi zúria v mysli.
Horúce nože s každým nádychom prebodávajú moje srdce.
Viem, ja viem, som večný slepec.

Ó, Pane, Tvoja Prítomnosť má nesmiernu silu.
Kto hovorí, že moja duša je ochromená temným zúfalstvom?
Večnosť mi sedí pri nohách ako otrok
a Smrť je plačúce dieťa — bezmocné, nahé.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »