Oslobodenie

Keď dosiahneme oslobodenie v celej bytosti, najprv okúsi Blaženosť srdce, potom myseľ, ďalej vitál a nakoniec hrubé fyzické telo. Oslobodenie znamená náš vedomý návrat do mora Mieru a Blaženosti. Samotné oslobodenie je Blaženosť. V oslobodení cítime, že život je neustála realizácia a prejavovanie Blaženosti Nekonečna.