Svetlo

Samotnou úlohou duchového svetla je osvietiť a premeniť našu temnotu. Duchovné svetlo, vnútorné svetlo, osvieti naše odveké nedokonalosti a spútanosť.

Vonkajšie svetlo je poznanie, vnútorné svetlo je realizácia. So svojím vonkajším svetlom chceme ísť k Bohu. So svojím vnútorným svetlom vidíme a cítime, že nemusíme ísť k Bohu, pretože už sme v Bohu a Boh je už v nás. Vidíme a cítime, že Boh je našou najvyššou a najosvietenejšou časťou. So svojím vonkajším svetlom cítime, že Boh je Cieľom, ktorý máme realizovať. So svojím vnútorným svetlom cítime, že Boh nie je len náš vlastný, ale že Boh je samotnou podstatou našej vlastnej skutočnosti.

V duchovnom živote sa bez svetla nedá nič dosiahnuť. So svetlom je možné dosiahnuť všetko. Vo svetle je už všetko dosiahnuté.