Môj Pane Najvyšší, zaspávam

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Perfection-Glory, Augsburg, Germany roku in 1992. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.