3.

Môj Pane Najvyšší,
ako môžu moja myseľ, moje srdce
a môj život byť skutočne šťastní?

„Dieťa moje,
tvoja myseľ môže byť skutočne šťastná
len zrieknutím sa
svojej chamtivosti po vlastníctve,
tvoje srdce znásobením
svojho hladu po Bohu
a tvoj život tým, že sa bude tešiť
zo svojej hostiny odovzdania sa Bohu.“
Sri Chinmoy, Môj Pane Najvyšší, zaspávam, Perfection-Glory, Augsburg, Germany, 1992