11.

Môj Pane Najvyšší,
čo urobíš
s mojím jednoduchým srdcom?

„Moje dieťa, veľmi hrdo zoberiem
tvoje jednoduché srdce
do svojej školy naplnenia,
ktorá naučí tvoje srdce,
ako získať viac svetla a múdrosti,
nekonečne viac.“
Sri Chinmoy, Môj Pane Najvyšší, zaspávam, Perfection-Glory, Augsburg, Germany, 1992