Indický Kailash10

Na svojej predchádzajúcej návšteve Floridy som videl obchod s názvom Indický Kailash na tej istej ulici ako môj hotel. Nasledujúce ráno som bežal okolo, ale bolo zatvorené. Napoludnie som tam išiel opäť. Ach, Bože! Vošiel som, len aby som vzápätí vyšiel! Samé neznesiteľné ženské veci! Všetky tieto veci dali do obchodu s menom Indický Kailash. Kailash je najposvätnejší Mount Everest!


LS 53. 12. februára 1983