38.

Môj Pane,
neprichádzaš ku mne.
Je to preto, že
moje srdce je príliš bezvýznamné,
moja myseľ je príliš nečistá,
môj život je príliš nedokonalý?

„Nie, Moje dieťa,
nie je to preto.
Neprichádzam k tebe,
pretože tvoja láska ku Mne
je ešte stále príliš plytká.“