38.

```

Môj Pane,

neprichádzaš ku mne.

Je to preto, že

moje srdce je príliš bezvýznamné,

moja myseľ je príliš nečistá,

môj život je príliš nedokonalý?

„Nie, Moje dieťa,

nie je to preto.

Neprichádzam k tebe,

pretože tvoja láska ku Mne

je ešte stále príliš plytká.“

```

From:Sri Chinmoy,Lotosové Nohy môjho Pána versus moje oddané srdce, časť 2, Madal Bal, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/llf_2