37.

Môj Pane,
máš vôbec predstavu o tom,
ako moje srdce trpí
v Tvojej neprítomnosti?

„Moje dieťa,
naozaj nemám o tom ani predstavu.

Ale okamžite posielam Svoje Súcitné Oko,
aby začalo vážny výskum.“