Otázka: Existuje určité centrum, na ktoré môžem meditovať, aby som dokázal ovládať svoje myšlienky?

Sri Chinmoy: Ak chcete ovládať svoje myšlienky, mali by ste sa koncentrovať na centrum medzi obočím. Ak budete cítiť veľké napätie a vaša koncentrácia bude intenzívna, nemali by ste sa tam koncentrovať viac než dve minúty. Ináč budete spočiatku veľmi vyčerpaný.

Keď sa budete koncentrovať na srdcové centrum, získate mier, lásku a radosť. Skúste počuť kozmický zvuk, bezzvuký zvuk, keď vstúpite do srdca. Ak prinesiete lásku, radosť, mier a blaženosť zo srdca do centra medzi obočím, uvidíte, že tam nebudú žiadne myšlienky.

Srdce je najbezpečnejšie miesto, na ktoré sa môžete koncentrovať a meditovať. Ak to budete robiť, automaticky získate očistenie, pretože v srdci je duša a duša je zjednotená s Nekonečnom. Odtiaľ získate všetko.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973