Otázka: Ako si môžeme otvoriť tretie oko?

Sri Chinmoy: Sú rôzne spôsoby, ako si otvoriť tretie oko. Najľahší a najúčinnejší spôsob, ako si otvoriť tretie oko, je pomocou džapy. Džapa znamená opakovanie určitej slabiky, slova, vety alebo niekoľkých viet. Existuje niekoľko mantier, ktoré pomáhajú aj s otvorením tretieho oka. Napríklad Gayatri Mantra pomáha s otvorením tretieho oka, pretože vzýva nekonečné poznanie, múdrosť a svetlo. Veľmi účinné je opakovanie mantry Aum. Každé centrum má tajný zvuk, ktorý je veľmi účinný. Pre tretie oko, centrum adžňa, je najlepšie opakovať mantru Aum. Zvuk „m“ by mal znieť trikrát dlhšie ako zvuk „au“. Takisto, počas opakovania by mal hľadajúci sústrediť svoju pozornosť na tretie oko.

Tretie oko je možné otvoriť aj iným spôsobom, vzývaním prítomnosti Božského, vedomia Božskosti alebo božského Vedomia. Božské môže mať formu alebo môže zostať bez formy. Ale na to je potrebná intenzívna ašpirácia.

Tretím spôsobom je očistenie celej bytosti. Vo vnútri tela je jemné telo, vlastný vitál, jemný vitál, myseľ a srdce. Ak dokážete očistiť celú svoju fyzickú a vnútornú existenciu a získať vnútorné osvietenie, potom si môžete otvoriť nielen tretie oko, ale aj všetky ostatné hlavné centrá.

Podobne, ak dokážete vzývať nekonečnú Milosť Najvyššieho, ak dokážete premeniť celú svoju existenciu na živé odovzdanie sa k Nohám Najvyššieho, potom si ľahko môžete otvoriť tretie oko. Vašou úlohou je pracovať. Váš duchovný učiteľ vám dá zvláštne cvičenia a zvláštnu disciplínu, ktorú by ste mali dodržiavať. Ale výsledok príde len vtedy, keď zostúpi Milosť. Osobné úsilie je nevyhnutné, ale iba osobné úsilie nestačí. Nad osobným úsilím je Milosť Najvyššieho.

Milosť môže prísť priamo od Boha alebo môže prísť cez žijúceho duchovného Majstra, alebo od Majstra, ktorý opustil telo. Realizovaný Majster nikdy nezomiera, len odkladá svoje fyzické telo. Realizovaní Majstri môžu kedykoľvek prísť a inšpirovať hľadajúceho, povedať mu, čo má robiť. V prípade obyčajnej ľudskej bytosti platí: „Zíde z očí, zíde z mysle.“ Ale pre realizované duše čas a priestor nehrajú žiadnu úlohu. Tak isto nehrajú žiadnu úlohu pre hľadajúceho, ktorý má vnútorné spojenie s pravým duchovným Majstrom.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973