Otázka: Je prebudenie kundalini znakom, že realizácia Boha sa blíži? Na ktorom stupni vývoja duše sa kundalini prebúdza?

Sri Chinmoy: Neexistuje žiadne pevné a nemenné pravidlo. Je mnoho ľudí, ktorí realizovali Boha bez toho, aby si rozvinuli silu kundalini. Pre realizáciu Boha nie je vôbec nevyhnutné otvoriť si centrá. Títo ľudia pozorovali postupný rozvoj, odhalenie a prejavenie schopností a možností duše, ale nerozvíjali si silu kundalini. Prejavenie duše tu znamená vývoj duše. Na druhej strane existujú aj takí, ktorí v ďalší dvoch alebo troch inkarnáciách Boha nerealizujú, ale rozvinuli si silu kundalini. Takže nie je žiadne priame spojenie medzi silou kundalini a vývojom duše.

Otvorenie centier nemusí byť predzvesťou realizácie Boha. Ale pokiaľ ide o intenzívnu meditáciu, veľmi mocnú meditáciu najvyššieho stupňa, potom sa centrá automaticky otvoria. Takisto, keď niekto realizuje Boha, všetko príde. Vtedy sa centrá automaticky otvoria, či už to hľadajúci chce využiť alebo nie.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973