Otázka: Keď niekto vstúpi do duchovného života, prebudí sa kundalini automaticky, alebo sa to stane len u niektorých ľudí?

Sri Chinmoy: Sú rôzne cesty, ktoré vedú k Cieľu. Kundalini je jedna cesta, ktorá ponúka zvláštnu silu, ale existujú aj iné cesty, ktoré tiež ponúkajú podobné sily. Povedzme, že sú tri cesty, ktoré vedú k rovnakému cieľu. Okolo jednej cesty je veľa stromov a kvetov, druhá má niekoľko stromov a kvetov a tretia nemá vôbec žiadne. Keď kráčate po ceste kundalini, vidíte určitú silu, ale táto sila určite nie je najvyššou silou. Tým, ktorí nemajú žiadnu duchovnú alebo okultnú silu, sa kundalini sila zdá veľmi veľká. Ale v porovnaní so silou Cieľa nie je kundalini sila ničím.

Na niektorých cestách táto sila kundalini neexistuje. Cesta je jasná a vy len idete dopredu a dosiahnete Cieľ. Potom, keď raz dosiahnete Cieľ, získate všemocnú silu, duchovnú silu. Ale ten, kto nasleduje kundalini, zostane často iba so svojou obmedzenou silou. Len v zriedkavých prípadoch odišli hľadajúci z duchovnej cesty, pretože získali duchovnú silu. Ale sila kundalini, okultná sila, odviedla veľa, veľa úprimných hľadajúcich preč od Pravdy.

Väčšinou je sila kundalini kliatbou a nie požehnaním. Ak ju zneužijete, je to váš koniec. Zničíte všetky svoje možnosti realizovať to Najvyššie a Boh vie, koľko inkarnácií vám potrvá, kým sa znovu vrátite na správnu cestu. V deväťdesiatich deviatich prípadoch zo sta ľudia silu kundalini zneužijú. Ale ak ju použijete správne, potom získate inšpiráciu urobiť pre svet niečo dobré.

Existujú duchovní Majstri najvyššieho stupňa, ktorí nemajú silu kundalini, pretože nenasledovali takú cestu, ale majú duchovnú silu, ktorá je oveľa silnejšia. Skutočná sila, duchovná sila, prichádza k hľadajúcemu v procese jeho vnútorného rastu.

Ale ak je Boh spokojný s hľadajúcim, ktorý nasleduje inú cestu, môže mu dať trochu sily kundalini. Ak má Boh pocit, že ten hľadajúci možno bude silu kundalini potrebovať v budúcnosti, aby Ho prejavil určitým spôsobom, potom pošle nejakého posla, ktorý pracuje s kundalini, aby dal túto silu hľadajúcemu. V Božej izbe sú všetky možné duchovné kvality. Ak vstúpite do Božej izby, uvidíte tam jednu krabicu označenú ako Mier, a ďalšie krabice označené ako Svetlo, Láska, Blaženosť a Sila. Teraz sa zaujímate iba o Mier, ale Boh má pocit, že možno potrebujete aj trochu Sily. Svet je taký, že keď neukážete trochu sily, ľudia vám neveria. Ak teda Boh cíti, že vo svojom živote potrebujete Silu, aj keď vy sami silu kundalini nechcete, Boh vám ju dá. Ale ak Boh necíti, že je to potrebné, potom aj keď budete kvôli sile kundalini plakať, nedá vám ju.

Ľudia začínajú svoju duchovnú cestu so správnym postojom: zaujíma ich len Boh, Pravda, Svetlo. Ale keď kráčajú dva, tri alebo šesť mesiacov, zistia, že cesta je veľmi suchá. Vidia, že nezískavajú meno a slávu, ani zázračnú silu, tak sa vzdajú a nasledujú inú cestu, ako je napríklad kundalini. Keď na takej ceste niečo získate, okamžite môžete ukázať všetku svoju zázračnú silu svetu a cítiť, že ste sa niečím stali. Ale táto sila vám nikdy nedá ani trochu mieru v mysli.

Používanie okultnej sily v žiadnom prípade nepozdvihne ľudské vedomie. Predvádzate niečo ako kúzelník, a to prináša určité vzrušenie, ktoré trvá niekoľko minút alebo hodinu. Ale potom sa vy aj tí, na ktorých ste zapôsobili, budete cítiť zle. Viete, že to nebude trvať navždy, že existujú vyššie pravdy a vyššie skutočnosti. Poviete si: „Prišiel som na svet pre mier, pre lásku, pre radosť, pre šťastie, pre spokojnosť. Je toto tá spokojnosť, ktorú chcem?“ Takže vstúpite do duchovného života, kde kundalini nie je potrebná. To, čo je tu potrebné, je iba vnútorný plač po Pravde, Svetle a Blaženosti. Keď raz získate Pravdu, Svetlo a Blaženosť, už vás nebude sila kundalini zaujímať.

Je to ako dieťa, ktoré má päť centov. Vie, že môže tých päť centov rozdeliť piatim deťom svojho veku. Ale keď dieťa vie, že jeho otec má tisíce dolárov, nebude sa zaujímať o päť centov. Takže tu tisíce dolárov znamenajú skutočnú duchovnú silu.

Ak chcete byť spokojný s trochou sily kundalini, meditujte niekoľko hodín denne šesť alebo sedem rokov, čo nie je nič. Realizácia Boha trvá niekoľko inkarnácií, ak máte dobrého duchovného Majstra. Ak sa budete len koncentrovať na čakry a meditovať na kundalini, potom tak, ako za štrnásť alebo pätnásť rokov skončíte školu, tak isto ľahko získate aj silu kundalini. A keď ste veľmi dobrý študent, môžete niekoľko ročníkov preskočiť a získať silu kundalini za päť alebo šesť rokov. ndalini, potom tak, ako za štrnásť alebo pätnásť rokov skončíte školu, tak isto ľahko získate aj silu kundalini. A keď ste veľmi dobrý študent, môžete niekoľko ročníkov preskočiť a získať silu kundalini za päť alebo šesť rokov.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973