Otázka: Keď sa centrum otvorí, dá nám nejaké znamenie?

Sri Chinmoy: Áno, bude nám dávať znamenie, aj keď si to ľudia často neuvedomujú. Začne sa to ako štvrťkruh a potom sa to zmení na plný kruh. Keď sa centrum začne veľmi, veľmi rýchlo otáčať, znamená to, že je pripravené sa otvoriť. Je to ako koleso, ktoré sa stále točí. Potom, keď sa centrum otvorí, človek pocíti stúpajúcu silu kundalini. Niektorí hľadajúci hovoria, že sa vinie hore ako had, iným sa zdá, že lezie ako mravec alebo skáče ako žaba.

Neexistuje žiadne pevné a nemenné pravidlo, že hľadajúci získa určitý druh zážitku. Môžete čakať hocičo. Ak sa čakry otvoria, okamžite to poznáte. Je to ako keď otvoríme dvere. Teraz sú dvere zatvorené, zamknuté zvnútra alebo zvonka. Ale keď ich raz otvoríte, zistíte, čo je v tej miestnosti. Ak sa dvere do vášho tretieho oka otvoria, budete schopní vidieť minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Získate silu jasnozrivosti. Navyše zistíte, že okrem jasnozrivosti máte aj schopnosť počuť na diaľku. Pozeráte sa na mňa, ale ak sa niečo bude diať inde, budete schopní to počuť.

Ale pokiaľ sa neotvorí vaše srdcové centrum, nebudete schopní počuť v srdci bezzvuký zvuk. Keď sa vaše srdcové centrum otvorí, automaticky budete mať pocit univerzálnej jednoty. Niečoho sa dotknete a okamžite sa s tou vecou stotožníte a pocítite s ňou jednotu. Pozriete sa na človeka a pocítite jednotu s jeho utrpením alebo radosťou, alebo s akýmkoľvek stavom, v ktorom sa nachádza. Keď sa nejaké centrum otvorí, získate kvality tohto centra. Takže ak sa nejaké centrum otvorí, samozrejme to budete cítiť.

Ale niekedy ľudia čítajú knihy, snažia sa meditovať a okamžite majú pocit, že sa ich centrá otvorili. Ale to je iba predstavivosť. Otvorenie centra nie je ľahké a vyžaduje si veľmi, veľmi usilovné cvičenie.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973