Otázka: Existujú nejaké zvláštne mantry, ktoré môžeme používať na otvorenie rôznych čakier?

Sri Chinmoy: Áno, v každom centre sídli určité božstvoa to môžeme vzývať opakovaním jeho zárodočného zvuku. Každý zvuk predstavuje iný stav vedomia. V spodnej časti chrbtice sa nachádza múládhára čakra. Pre toto centrum je zárodočným zvukom Lam. Ak dokážete opakovať Lam a pritom sústredíte svoju pozornosť na začiatok chrbtice, po nejakej dobe budete obdarení okultnými silami. O niekoľko centimetrov vyššie sa nachádza svádhišthána čakra. Pre toto centrum môžete opakovať mantru Vam. Je to veľmi mocná mantra. V oblasti pupku, v manipúre, sa môžete koncentrovať a opakovať mantru Ram. Ak to budete robiť správne, všade okolo seba uvidíte duchovný oheň. Potom nasleduje srdce. Tu môžete opakovať Jam. Zatiaľ čo predchádzajúce mantry sa môžu opakovať mocne a energicky, táto mantra by sa mala opakovať pomaly a sladko. Ak sa chcete koncentrovať na svoje srdce, ale nechcete nasledovať cestu kundalini jogy, môžete opakovať Supreme (Najvyšší). Potom sa dostávame k hrdlovému centru, čakre višuddha. Ak budete opakovať Ham, získate dar výrečnosti a vyjadrovania. Nakoniec prichádzame k čakre ádžňá. Tu je zárodočný zvuk Aum. Nech už opakujete hociktorú mantru, musíte cítiť, že cez vašu miechu plynie prúd a všetky centrá extaticky vibrujú.
Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973