46

Neexistuje žiadna
rýchla a okamžitá cesta
k dokonalosti.