46

```

Neexistuje žiadna

rýchla a okamžitá cesta

k dokonalosti.

```

From:Sri Chinmoy,Lietam, lietam a lietam, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/iaf