45

Nečakaj,
kým sa Boh k tebe priblíži.
Úmyselne môže na teba zabudnúť.