45

```

Nečakaj,

kým sa Boh k tebe priblíži.

Úmyselne môže na teba zabudnúť.

```

From:Sri Chinmoy,Lietam, lietam a lietam, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/iaf