Piesne zložené na citáty prezidenta Gorbačova

MÔŽEME BUĎ SPOLOČNE STÚPAŤ

„Môžeme buď spoločne stúpať, alebo spadnúť do priepasti.“

— Prezident Michail Gorbačov

KONAJ PODĽA PRAVDY

„Konaj podľa pravdy. To je tá najťažšia veda.“

— Prezident Michail Gorbačov

ZBAVILI SME SA MNOHÝCH PÚT

„Zbavili sme sa mnohých pút, a ako vták na slobode, nevrátime sa do svojej klietky.“

— Prezident Michail Gorbačov

ČLOVEK ZAČÍNA OBJAVOVAŤ

„Človek začína objavovať vesmír. Koľko však zostáva nedokončeného na Zemi?“

— Prezident Michail Gorbačov

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »