Univerzálny kľúč k srdcu sveta

Tvorca slobody, rozdávač slobody, blaženosť slobody!
Oslobodzujúce slnko noci rozdelenia sveta.
Fontána lásky a mieru, Michail,
nadšenie jednoty Neba i Zeme.
Gorbačov, Gorbačov, všade rozkvitnutý strom mieru.
Univerzálny kľúč k srdcu sveta,
sveta vyslobodeného z pút.