56.

Znova a znova zdvíhate
zástavu víťazstva mieru,
dokonca aj v beznádejne nezmieriteľných
    hodinách nepriateľstva.