23.

Každý deň vo vnútornom svete
ste priekopníkom v budovaní svetovej spoločnosti
    a vo vonkajšom svete
ste najpresvedčivejším podporovateľom spokojnosti.