23.

```

Každý deň vo vnútornom svete

ste priekopníkom v budovaní svetovej spoločnosti

a vo vonkajšom svete

ste najpresvedčivejším podporovateľom spokojnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, Madal Bal, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/gmk