46.

Keď sa modlím k Bohu,
zopnem ruky
a priložím si ich priamo na svoju hruď
a snažím sa cítiť tlkot svojho srdca.
Pozriem sa hore a hľadám bod,
aspoň tri metre nad svojou hlavou.
Keď toto všetko dokončím,
začínam sa modliť.
Pravdu povediac,
dosahujem úžasné výsledky!