46.

```

Keď sa modlím k Bohu,

zopnem ruky

a priložím si ich priamo na svoju hruď

a snažím sa cítiť tlkot svojho srdca.

Pozriem sa hore a hľadám bod,

aspoň tri metre nad svojou hlavou.

Keď toto všetko dokončím,

začínam sa modliť.

Pravdu povediac,

dosahujem úžasné výsledky! ```

From:Sri Chinmoy,Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fohs