Otázka: Ako sa môžeme vyhnúť drobným osobným nezhodám?

Sri Chinmoy: Môžeš sa im vyhnúť tak, že budeš cítiť, že tmavé miesto, ktoré vidíš vo vnútri niekoho iného, je v skutočnosti tvoje. keď ťa niekto napáda, alebo robí niečo zlé, ak je ten človek tvojím priateľom, potom sa okamžite snaž cítiť, že tú nevedomú myšlienku, nevedomú ideu, alebo nevedomú činnosť robíš ty, a nie tvoj najmilší priateľ. predovšetkým si musíš rozšíriť vedomie. ak je v kozmickej podstate niečo nesprávne, stáva sa to tvojím. najskôr sa stotožníš s tým, kto koná, a pocítiš, že tú nesprávnu vec si urobil ty. Čo urobíš potom? musíš tú nesprávnu pohnútku odstrániť zo svojej povahy. ako? svojím vnútorným plačom. vo chvíli, keď budeš plakať k najvyššiemu: „Najvyšší, naozaj chcem byť dokonalý,“ Najvyšší osvieti tmavé miesto v tvojej povahe.

Veľa žiakov v Centre plače navonok len preto, aby sa predviedli. Ponúkam vám svoje požehnanie, záujem a všetko ostatné, ale cítim vnútorné znechutenie. Verte mi, nemôžete ma oklamať. Klamete len seba. Ale mnohokrát plačete úprimne. Včera jedno dievča plakalo a stalo sa samotnou dušou. Plakala s vďačnosťou k Najvyššiemu. Takže ak môžeš vnútorne plakať čo len jedenkrát počas dňa, nezáleží na tom, koľkokrát si ty alebo tvoji priatelia urobil chybu, môžeš si byť istý, že tento plač má ohromnú silu. Ako magnet pritiahne nadol Boží Súcit. A keď príde Božie Svetlo Súcitu, chyba bude okamžite osvietená.

Ak je to tvoja vlastná chyba, cíť, že existuje Niekto, kto ti odpustí, a to je Boh. Urobí to, ak dokážeš úprimne plakať. Plačeme pre tak veľa vecí, plačeme pre meno a slávu, ale ak ide o naše rozšírenie a očistenie, vtedy nevieme plakať. Cítime, že Boh sa o nás postará, keďže sme Jeho deti. Ale Boh sa o nás takto nestará. Boh sa o nás stará len vtedy, keď Mu dáme príležitosť, aby sa o nás postaral. Inak sa o nás síce postará, ale budeme musieť čakať tisícročia.

Keď sa vyskytnú drobné osobné konflikty, môžeš urobiť ešte niečo iné. Cíť, že tieto konflikty nie sú ničím iným, ako veľmi ťažkým nákladom. Keď sa začnú konflikty, pokús sa ich pozbierať a urobiť z nich uzlík, a potom ho jednoducho vhoď priamo do môjho Transcendentálneho obrazu. Proste ho hoď. Tvoje nezhody, nezhody iných, všetky nezhody: jednoducho ich hoď, odvážne, ako božský vojak. Pozbieraj ich a odhoď ich. Keď ich budeš hádzať, musíš cítiť, že si ich skutočne odhodil. Nesmieš cítiť, že sa môžu opäť vrátiť. Nie. Ak si pripravený ich odhodiť, ja som pripravený ich vziať.