Otázka: Ako si môžu tvoje duchovné deti navzájom pomáhať, aby prekonali žiarlivosť a iné nebožské vlastnosti?

Sri Chinmoy: Žiarlivosť neporazíte tak, že sa budete stýkať s inými ľuďmi, ktorí sú tiež žiarliví. Len vtedy, ak budete milovať Najvyššieho vo mne viac, budete schopní poraziť svoju žiarlivosť. Žiarliš na niekoho, pretože je veľkým fotografom. On zase môže žiarliť na teba, pretože si veľkým reportérom. Takto sa žiarlivosť nikdy neskončí. Musíš však vedieť, že existuje tretia strana, ktorá je zodpovedná za vás oboch, a tou je Boh, Najvyšší. Ak Ho miluješ a zjednotíš sa s Ním, potom budeš schopný stotožniť sa aj so schopnosťami ostatných. Ak sa chceš najprv stotožniť s niekým, kto prejavuje určitú schopnosť, potom sa dotýkaš konárov a nie koreňa. Ale ak sa zjednotíš so Zdrojom tejto schopnosti, potom otázka žiarlivosti vôbec nevznikne. Ak pôjdeš ku koreňu, nevznikne žiaden problém, tvoje ego nebude klásť odpor. Ak chceš naozaj poraziť žiarlivosť, potom miluj Toho, kto dal všetky schopnosti tebe a ostatným. Ak budeš milovať Boha viac, potom žiarlivosť odíde. Žiarlivosť je veľmi zlá. Dôvodom, prečo svet nerobí taký rýchly pokrok, ako by mohol, je žiarlivosť. Keby nebolo žiarlivosti, svet by mohol napredovať veľmi rýchlo. Takže, moji milí, musíte poraziť svoju žiarlivosť.