7.

Zabudni na to,
na čo už Boh zabudol:
na tvoju neúprimnú myseľ,
na tvoje nečisté srdce
a na tvoj nevďačný život.