6.

Ašpirácia
je krása môjho srdca.
Osvietenie
je krása mojej duše.
Spokojnosť
je krása môjho Pána.