3.

Úprimnosť je strieborný úsvit
môjho srdca.
Čistota je zlatý východ slnka
mojej duše.