3.

Úprimnosť je strieborný úsvit
môjho srdca.

Čistota je zlatý východ slnka
mojej duše.