3.

```

Úprimnosť je strieborný úsvit

môjho srdca.

Čistota je zlatý východ slnka

mojej duše. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs