1.

Ašpirácia začína.
Odovzdanie pokračuje.
Vďačnosť uzatvára.