1.

```

Ašpirácia začína.

Odovzdanie pokračuje.

Vďačnosť uzatvára.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs