Modlil som sa ďalej21

Pred mnohými rokmi som sa začal modliť. Jedného dňa Boh, môj Milovaný Najvyšší, prišiel ku mne a povedal: „Som s tebou spokojný, syn Môj. Dávam ti Mier.“

Modlil som sa ďalej. Po niekoľkých rokoch prišiel ku mne a povedal: „Potešil si Ma, syn Môj. Dávam ti Svetlo.“

Modlil som sa ďalej. Po niekoľkých rokoch môj Pán Najvyšší prišiel znovu. Povedal: „Potešil si Ma, syn Môj. Dávam ti Blaženosť, Nektárovú Blaženosť.“

Modlil som sa ďalej a On po niekoľkých rokoch prišiel a povedal: „Syn Môj, dal som ti Mier, dal som ti Svetlo, dal som ti Blaženosť. Čo viacej chceš? Je ešte niečo iné, čo by si chcel? Je ešte niečo iné, čo potrebuješ? Ak má niekto Mier, Svetlo a Blaženosť, má všetko. Vo vnútri Mieru, Svetla a Blaženosti je moc sveta, uspokojenie sveta, jednota sveta a naplnenie sveta.“ Zostal som ticho a naďalej som sa modlil. Môj Pán ma obdaril sladkým malým úsmevom a potichu odišiel.

O niekoľko rokov neskôr prišiel ku mne a povedal: „Syn Môj, viem, čo chceš. Chceš byť ako Ja, ďalším Bohom. Pozri, v okamihu ťa urobím ďalším Bohom. Si spokojný?“ Zostal som ticho a modlil som sa ďalej.

On povedal: „Urobil som ťa ďalším Bohom, ako som Ja,. Ešte aj teraz sa musíš modliť? Čo ešte potrebuješ? Dal som ti všetko – Mier, Svetlo, Blaženosť, jednotu, rovnosť. Čo viac potrebuješ? Čo viac?“ Zostal som ticho. Modlil som sa ďalej.

Môj Pán povedal: „Viem, čo chceš. Chceš sa so Mnou hrať hru na božského milovníka a Najvyššieho Milovaného. To je to, čo chceš. Splním ti to želanie.“ Venoval som môjmu Pánovi dušeplný úsmev a On ma zovrel vo Svojom všetko milujúcom, všetko posilňujúcom a všetko napĺňajúcom Objatí.


EA 96. 20. júla 1977, 13:30 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.