Teraz20

Vždy máme sklon hovoriť, že nie je príliš neskoro niečo urobiť, ale povieme niekedy, že nie je príliš skoro niečo urobiť? Nie je príliš skoro, aby sme urobili čokoľvek v našom živote. Nie je príliš skoro, aby sme sa modlili vo včasných hodinách rána. Nie je príliš skoro, aby sme realizovali Boha. Nie je príliš skoro, aby sme odhalili Boha. Nie je príliš skoro, aby sme prejavili Boha. Čím skôr realizujeme Boha, čím skôr odhalíme Boha, čím skôr prejavíme Boha, tým skôr začneme niečo nové a budeme smerovať k vyššiemu, viacej osvecujúcemu a napĺňajúcemu cieľu.

V duchovnom živote neexistuje nič také ako príliš skoro. Tento okamih, večné Teraz je naším jediným spasiteľom, jediným osloboditeľom, jediným napĺňateľom. Je náročné vstať o tretej hodine zavčasu ráno a meditovať. Ale ak hovoríte, že je to príliš skoro, potom ja hovorím, že sa mýlite. Mýlite sa, pretože to, čomu hovoríte skoro alebo neskoro, je rozhodnutím vašej mysle. Je to objav vašej mysle, že tri hodiny ráno je skoro, šesť hodín je neskoro. Je to myseľ, ktorá vám hovorí, že o tretej hodine je príliš skoro, o ôsmej hodine je príliš neskoro.

Ak prekročíte myseľ, nebude existovať skorá alebo neskorá hodina. Existuje len jedna hodina a to je Božia Hodina. A kde je Božia Hodina? Je vo vnútri Teraz. Čo je to Teraz? Teraz je Boh Príprava, Boh Ašpirácia, Boh Evolúcia a Boh večne sa prekonávajúca Dokonalosť.


EA 95. 20. júla 1977, 13:15 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.