Náhradníci19

My nahrádzame pomerne často, ale Boh nepotrebuje žiadneho náhradníka. Keď hráme hru a člen nášho tímu sa zraní, okamžite dostaneme náhradníka. Na všetko, čo robíme na zemi, máme tendenciu mať náhradníka, ak je to nutné. Ale pokiaľ ide o Boha, On nepotrebuje náhradníka. Vo Svojom Tíme nikdy nechce náhradníka. Prečo, prečo vlastne?

Boh chce, aby si bol v Jeho Tíme, a aby si obsadil zvláštnu pozíciu. On chce, aby si bol na konkrétnom mieste a robil konkrétnu vec v Jeho Kozmickej Hre. Môžeš povedať, že dnes si chorý, že dnes nie si v radostnej nálade, že dnes si mentálne rozrušený, že dnes sa ťa zmocnila letargia. Môžeš mať milióny dôvodov, prečo chceš odpočívať a dostať náhradníka.

Ale Boh povie: „Chceš mať náhradníka, ale neuvedomuješ si, že každý človek má pridelené miesto? Chcem, aby si zohral zvláštnu úlohu v Mojej Kozmickej Hre. Ak Mi ponúkneš náhradníka, tento náhradník bude na nesprávnom mieste, pretože on má svoju vlastnú úlohu. Môžem ťa požiadať, aby si v kozmickom futbale hral stredného útočníka, a tvojho priateľa môžem požiadať, aby hral na pravom krídle. Ak chceš, aby ťa niekto iný nahradil len preto, že nie si v radostnej nálade, len preto, že si rozrušený, len preto, že si na Mňa nahnevaný, len preto, že niečo nie je s tebou v poriadku, nemyslíš, že tá určitá osoba bude potom chýbať na svojom mieste? Ak bude hrať tvoju úlohu, potom nebude môcť hrať svoju. Ak neustále posielaš náhradníka, ak celý svet chce posielať náhradníkov, kto bude potom hrať všetky úlohy? Ako sa môžu obsadiť všetky miesta v Mojom stvorení, ktoré majú byť obsadené?

V Mojom Kozmickom Tíme za teba nikdy neprijmem náhradníka. Ty musíš hrať svoju úlohu, aj on musí hrať svoju úlohu. Ak ho vezmem z jeho miesta, aby hral tvoju úlohu, potom jeho miesto zostane prázdne. Nie, každý musí hrať svoju vlastnú úlohu, len vtedy dokážeme bojovať s nevedomosťou. Ak je každý na správnom mieste, ak každý hrá svoju úlohu neúnavne, dušeplne a bezpodmienečne, aby Ma potešil, len vtedy dokážem bojovať proti nevedomosti. Len tak zvíťazíme v preťahovaní lanom medzi božským a nebožským, medzi temnotou nevedomosti a svetlom múdrosti. Nikdy neprijmem náhradníka. Prijatím náhradníka sa oslabí tím. Ak premiestnime určitého hráča, kto obsadí jeho miesto, ktoré zostane prázdne?“

V Božom Tíme nemôžu existovať náhradníci. Ty hraj svoju úlohu, nech on hrá svoju úlohu a nech ja hrám svoju úlohu. Len potom náš Najvyšší Kormidelník, náš Najvyšší Kapitán, určite dosiahne víťazstvo. A pre koho je toto víťazstvo? Nielen pre Neho, ale tiež pre nás, pretože sme jedným, večne jedným. Otec a deti sú večne jedným, Matka a deti sú večne jedným. Preto v Božej Kozmickej Hre nemôžu byť náhradníci.


EA 94. 20. júla 1977, 13:00 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.