Zvláštne posolstvá16

Náš Milovaný Pán Najvyšší má pre teba zvláštne posolstvo. Dnes dá tebe a tvojej mysli mier.
Dnes budeš mať mier mysle.

Náš Milovaný Najvyšší má pre neho zvláštne posolstvo. Dnes dá náš Milovaný Najvyšší jemu a jeho srdcu lásku. Jeho srdce bude zaplavené láskou.

Náš Milovaný Najvyšší má pre mňa zvláštne posolstvo. Dnes dá mne a môjmu životu neustály prúd uistenia, že som z Neho a pre Neho.

Máš ty nejaké zvláštne posolstvo pre nášho Milovaného Najvyššieho? Má on nejaké zvláštne posolstvo pre nášho Milovaného Najvyššieho? Mám ja nejaké zvláštne posolstvo pre nášho Milovaného Najvyššieho?

Tvoje ticho mi hovorí, že nemáš žiadne zvláštne posolstvo pre nášho Najvyššieho, ale rád by som ti povedal, že máš zvláštne posolstvo. Keď hovorím „ty“, myslím tým tvoju dušu. Tvoja duša teraz hovorí cezo mňa. Posolstvo, ktoré má tvoja duša, to skutočné v tebe, pre Najvyššieho, je toto: odteraz budeš plávať v Jeho Lodi radostne a bezvýhradne.

Jeho ticho mi naznačuje, že dnes nemá žiadne zvláštne posolstvo pre Najvyššieho, ale rád by som mu povedal, že má zvláštne posolstvo, hoci si ho neuvedomuje. Jeho duša, ktorá je to skutočné v ňom, má zvláštne posolstvo pre Najvyššieho, a ja ho prinášam jeho vonkajšej mysli. Zvláštne posolstvo, ktoré má jeho duša pre Najvyššieho, znie takto: odteraz sa vedome, bezpodmienečne a dušeplne stane čistým a spoľahlivým nástrojom Najvyššieho. Toto je jeho sľub nášmu Milovanému Najvyššiemu.

Ja mám tiež zvláštne posolstvo pre Najvyššieho. Plne si uvedomujem svoje zvláštne posolstvo, a to je, že chcem žiť len pre Neho. Keď bude smrť nevyhnutná, chcem zomrieť len pre Neho. V najvnútornejších zákutiach svojho srdca však viem, že môj Pán je Životom Nekonečnosti, Životom Večnosti a Životom Nesmrteľnosti. Ak Ho naplním Jeho vlastným Spôsobom, potom vstúpim do nekonečného, večného a nesmrteľného Života. Tam pre mňa nebude žiadna smrť. Toto je zvláštne posolstvo, ktoré chcem ponúknuť svojmu Milovanému Najvyššiemu: žijem len pre Neho a zomriem len pre Neho.

Každé zvláštne posolstvo je predzvesťou nového úsvitu, nového odhalenia, nového naplnenia. Každé zvláštne posolstvo nie je ničím iným ako dušeplným a plodným odkazom. Každé posolstvo začína nový život sebauzdravenia zo sveta nevedomosti. Každé posolstvo je sebaobjavením vo svete uvedomovania. Každé posolstvo je procesom sebaponúkania, ktoré napokon prekoná našu najvyššiu predstavivosť. Každé posolstvo je našou premenou na Boží vlastný obraz.

Sme potešení Bohom, keď nám ponúkne zvláštne posolstvo. Pokiaľ ide o Boha, On je nami nielen potešený, keď Mu ponúkneme zvláštne posolstvo, ale je tiež na nás hrdý, pretože cíti, že naše posolstvo je nielen posolstvom, ale tiež prísľubom. Je to nielen prísľub, ale tiež predzvesť nového úsvitu. Je to nielen predzvesť nového úsvitu, ale tiež všetko napĺňajúce uspokojenie.


EA 91. 20. júla 1977, 12:30 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.