Nikdy nedávajte sľub navonok14

Môj brat Chitta mi často hovoril: „Nikdy, nikdy nesľubuj nič navonok. Len si daj vnútorný sľub, čo chceš robiť vo svojom živote a so životmi druhých. Vo chvíli, keď navonok povieš svetu, čo ideš robiť alebo čo očakávaš, že ostatní urobia pre teba, pre druhých alebo pre seba samých, nepriateľské sily ťa vždy priamo napadnú. Potom sa do teba pokúsia vstúpiť ďalšie nebožské sily: ľudská žiarlivosť, ľudská neistota, ľudské pochybnosti a veľa zlých síl.
„Keď je tvoj sľub vo vnútornom svete, nebožské sily zostávajú nečinné. Myslia si, že je to len zbožné želanie. Keď sa vnútorne so sebou rozprávaš, myslia si, že to nie je naozajstný sľub. Ale keď otvoríš ústa, aby ťa počula verejnosť, aby ťa počuli ľudia, vtedy si odhalený. Tvoja vnútorná vôľa musí vyjsť v každom okamihu do popredia, aby splnila tvoj sľub. Ináč, ak nebudeš schopný splniť svoj sľub, budeš o sebe pochybovať a budeš sa sám sebe posmievať. Svet sa ti nemusí posmievať. Ty sám, tvoja vlastná úprimnosť sa ti bude posmievať. Takže je lepšie, ak si uchováš svoj sľub v srdci. Nemaj ho na jazyku, ani na špičke jazyka.“ V tomto nepočúvam svojho brata, nerobím správnu vec. Stále dávam vonkajšie sľuby: napíšem toľko piesní, namaľujem toľko obrazov, urobím toto, tamto. Ale v mojom prípade, ja som rozmaznané dieťa našej rodiny. Robím presný opak toho, čo mi hovoria. Preto veľmi pekne platím pokutu aj so svojimi žiakmi. A nielenže som rozmaznané dieťa našej rodiny, nielenže som zneužíval náklonnosť a lásku svojej rodiny, ale tiež využívam Lásku, Náklonnosť, Požehnanie a Súcit môjho Milovaného Najvyššieho každý deň, každú hodinu, každú minútu a každú sekundu. Vždy cítim, že keď niečo vyjde z mojich úst, bude tam On, aby dodržal môj sľub, ospravedlnil môj sľub. To je moje vnútorné presvedčenie. Viem, že v ľudských očiach som nebol ničím, nie som ničím a nikdy nebudem ničím. Ale v Oku môjho Otca, v Srdci môjho Otca som všetkým, pretože Ho milujem a potrebujem len Jeho, Jeho, Jeho.


EA 89. 20. júla 1977, 8:30 — Jamaica High School, Jamaica, New York.