Dávam?9

Dávam? Áno. Dávam radostne a dušeplne? Nie, bohužiaľ nie. To znamená, že ponúkam nielen svoju ružu, ale spolu s ňou aj veľa, veľa tŕňov.

Dávam? Áno. Dávam radostne a dušeplne? Nie, bohužiaľ nie. To znamená, že ponúkam nielen svoj svet nádejí, ale spolu s ním aj svoj svet sklamania.

Dávam. Áno. Dávam radostne a dušeplne? Nie, bohužiaľ nie. To znamená, že všetkým tým, ktorí sú okolo mňa ponúkam nielen svoj slobodný svet ašpirácie, ale tiež svoj svet spútaný túžbou.

Ako sa môžem stať radostným a dušeplným dávajúcim, aby som oslobodil seba a ostatných? Môžem sa stať radostným a dušeplným dávajúcim, ak dokážem cítiť, že ten, kto dáva, tiež prijíma. Čím viac niekto dáva, tým lepšie môže prijímať. Dáva, pretože cíti, že to je jediný spôsob, ako tešiť to skutočné v ňom, dušu. Ten, kto skutočne dáva, dáva svetu radostne a dušeplne všetko osvecujúcu krásu svojej duše a nikdy, nikdy nedáva nepekný sen svojho tela.


EA 84. 20. júla 1977, 6:35 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.