Boh stvoril tento svet guľatý8

Boh stvoril tento svet guľatý. Vieš prečo? Možno máš odpoveď. V podstate, každý je schopný odpovedať podľa svojho vnútorného svetla a vonkajšej perspektívy. Podľa môjho vnútorného uvedomenia by som rád povedal, že Boh urobil tento svet guľatým preto, aby sme všetci mohli sedieť okolo Neho v kruhu a nikto by nikomu neprekážal vo výhľade. Ak nám bude niekto brániť vo výhľade, prirodzene budeme smutní a nešťastní. Preto Boh, Tvorca všetkého Dobrého, stvoril tento svet guľatý, aby sme Ho mohli vidieť ľahko a priamo. A ak chceme, čo by sme mali, môžeme sa na Neho pozerať oddane a dušeplne.

Aby sme sa stali členmi Božieho kruhu, musíme zostať vo svojom srdci. Ako zostaneme vo vnútri svojho srdca? Je veľa spôsobov, ale najjednoduchší a najefektívnejší spôsob je cítiť, že kruh, ktorý pre nás Boh stvoril, je nielen naším záchranným kruhom, ale tiež naším bratským a sesterským kruhom. Ak budeme tento náš kruh, tento náš guľatý svet považovať za cudzí prvok alebo prekážku a bariéru, ak budeme cítiť, že musíme ísť za tento kruh sveta a z tohto dôvodu ho musíme rozbiť na kúsky, potom urobíme himalájsku chybu. Nie, tento kruh je naším kruhom jednoty, z ktorého môžeme všetci vidieť nášho Milovaného Najvyššieho podľa vnímavosti svojho srdca, žiarivosti svojej duše a nesebeckej tvorivosti svojho života.


EA 83. 20. júla 1977, 6:20 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.