Je to môj osud? 10

„Môj Pane Najvyšší, je to môj osud, že nebudem mať žiadnu skratku k svojmu cieľu spokojnosti? Každý vie, že k cieľu existuje skratka, ale pokiaľ ide o mňa, ja som túto skratku ešte neobjavil. Chceš, aby som miloval svet, chceš, aby som slúžil svetu, pretože vo vnútri sveta existuje Tvoja vlastná Skutočnosť. Ale tento Tvoj svet nikdy nebol pripravený, nie je pripravený a možno nikdy nebude pripravený pre vybrané nástroje, nanajvýš vybrané nástroje, aby prebudili driemajúci ľudský život. Nie! Žiadna duchovná postava nikdy neuspela podľa Tvojej vnútornej Vôle.
Možno si očakával, očakávaš a budeš vždy očakávať viac než spiaci svet môže ponúknuť Tebe a Tvojim priamym vyslancom. Môj Pane Najvyšší, povedz mi, čo bolo hlavnou prekážkou a je hlavnou prekážkou pre mojich priateľov, bratov a sestry, ktorí prišli do pozemskej arény, aby úplne zmenili tvár sveta tak, ako sa o to pokúšam aj ja?“

„Máš len jednu prekážku a oni mali tiež len jednu prekážku, a táto prekážka je a vždy bola neprekonateľná. Vieš, čo je touto prekážkou? Neposlušnosť, ktorá prerastá do vzdoru sveta. Semienkom tejto neposlušnosti je nedostatok jednoty srdca. Syn Môj, pre teba bohužiaľ neexistuje žiadna skratka, pretože si sa so Mnou neoddeliteľne zjednotil. Duše, ktoré realizovali Boha, nemajú žiadne skratky, pretože prijali Moje bremeno za svoje vlastné. Tento svet odmieta všetky skratky a vzdoruje im, ale ty, Ja a ostatní, ktorí sme v rovnakej lodi, sa musíme spriateliť so svojou trpezlivosťou Večnosti.“


EA 85. 20. júla 1977, 6:45 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.