Chceš byť dokonalý?5

Chceš byť dokonalý po každej stránke? Potom Mi dovoľ, aby som ti položil niekoľko jednoduchých, avšak život osvecujúcich otázok. Je tvoja myseľ otvorená malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoju myseľ, aby stále nepochybovala a nepodozrievala. Je tvoj vitál otvorený malej zmene? Ak áno, požiadaj svoj vitál, aby nerozkazoval celému svetu a nesnažil sa ho rozdrviť svojou ťažkou váhou. Je tvoje telo otvorené malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoje telo, aby nespalo bez hanby tak veľa hodín. Je tvoje srdce otvorené malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoje srdce, aby nebolo tak bezmocne a beznádejne plaché.

Každého člena svojej vnútornej rodiny požiadaj ešte o jednu vec. Je tvoja myseľ otvorená malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoju myseľ, nech skoro ráno vyprázdni celý svoj obsah, aby som mohol vstúpiť a tešiť sa zo svojho Odpočinku Uspokojenia aspoň na sedem letmých sekúnd. Je tvoj vitál otvorený malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoj vitál, aby roztiahol krídla svojho záujmu ponad celý svet. Čo potom urobím Ja? S ohromnou hrdosťou sa budem hrať so všetko milujúcimi krídlami tvojho vitálu. Je tvoje telo otvorené malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoje telo, aby sa prebudilo, rozhliadlo sa naokolo a objavilo Ma. Skrývam sa. Ak Ma telo dokáže nájsť, potom budem viac než ochotný hrať s ním Svoju Hru na skrývačku, ktorej sa nanajvýš dušeplne tešia dokonca aj kozmickí bohovia. Je tvoje srdce otvorené malej zmene? Ak áno, potom požiadaj svoje srdce, aby sa nadychovalo len dychu čistoty a ničoho iného. Povedz svojmu srdcu, že dych čistoty je jediná vec, z ktorej žijem. Keď jem hocičo iné, mám pokazený žalúdok a trpím rôznymi chorobami. Je to len dych čistoty tvojho srdca, ktorý Ma vyživuje, udržuje Ma pri živote a dáva Mi Nektár Blaženosti a Silu Nesmrteľnosti, aby som pokračoval vo Svojej kozmickej Hre, vo Svojom kozmickom Tanci a vo Svojom kozmickom Uspokojení Jednoty.


EA 80. 19. júla 1977, 7:45 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.