Kde sú?6

Kde je kráľ nevedomosti? Je v práci. Kde je človek túžby? Je v práci. Kde je Boh Súcitu? Je v práci.

Ak chceš vedieť, ako pracujú, som viac než ochotný ti to povedať. Kráľ nevedomosti pracuje neúnavne. Človek túžby pracuje nevedomky. Boh Súcitu pracuje bezpodmienečne.

Kráľ nevedomosti chce pohltiť svet. Človek túžby chce vlastniť svet. Boh Súcitu chce osvietiť svet.

Kráľ nevedomosti hovorí: „Nechcem nič milovať. Nechcem nikoho milovať. Ale chcem byť milovaný človekom túžby a Bohom Súcitu.“

Človek túžby hovorí: „Chcem milovať pokušenie kráľa nevedomosti a chcem byť milovaný Odpustením Boha Súcitu.“

Boh Súcitu hovorí: „Chcem milovať Svoj vlastný prebúdzajúci sa vývoj v kráľovi nevedomosti. Chcem milovať Svoj vlastný ašpirujúci vývoj v človeku túžby. Chcem milovať Svoj vlastný všetko prekonávajúci a všetko osvecujúci vývoj v Mojej vlastnej Lodi Snov a na Svojom Brehu Skutočnosti.“


EA 81. 19. júla 1977, 22:15 — Co-op City, Bronx, New York.