Prijatie3

Prijal som človeka,
pretože človek sníva.

Prijal som zem,
pretože zem sa prekonáva.

Prijal som Nebo,
pretože Nebo sa usmieva.

Prijal som kozmických bohov,
pretože kozmickí bohovia sľubujú.

Prijal som Boha,
pretože Boh sa zároveň rozvíja a napĺňa.

Prijal som samého seba,
pretože sa učím
najvyššie umenie odovzdania.


EA 78. 19. júla 1977, 7:30 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.